Máy soi tiền DL – 07

Mã số sản phẩm : 4140
Giá liên hệ
Máy soi tiền, hóa đơn giả, các loại giấy tờ giả, sử dụng tia cực tím, soi hình chìm ( kính chiết xuất không ảnh hưởng đến người dùng ) kiểu dáng nhỏ gọn.

Máy soi tiền, hóa đơn giả, các loại giấy tờ giả, sử dụng tia cực tím, soi hình chìm ( kính chiết xuất không ảnh hưởng đến người dùng ) kiểu dáng nhỏ gọn.