Máy đếm tiền BALION NH - 202

Mã số sản phẩm : 4103
2.200.000₫
áy đếm tiền BALION NH - 202 - Máy đếm tiền tự động, đếm tiền giấy và polime - Phát hiện tiền giả thường ( loại tiền polyme giả có phát sáng ). - Hiển thị 2 màn hình LCD, có thêm 1 mặt

Máy đếm tiền BALION NH - 202

- Máy đếm tiền tự động, đếm tiền giấy và polime
- Phát hiện tiền giả thường ( loại tiền polyme giả có phát sáng ).
- Hiển thị 2 màn hình LCD, có thêm 1 mặt số kéo dài.
- Máy đếm tiền tốc độ đếm 1.000 tờ /phút
- Máy đếm tiền ấn định số đếm, đếm cộng dồn, đếm mẻ.
- Điện nguồn 220V-50Hz
- Công suất 60W

Mua Máy đếm tiền Bắc Giang 0965118025#  Sửa chữa Máy đếm tiền  Bắc Giang 0965118025

Mua Máy đếm tiền BALION NH-314SBắc Giang 0965118025#  Sửa chữa Máy đếm tiền BALION NH-314S Bắc Giang 0965118025

Mua Máy đếm tiền BALIONBắc Giang 0965118025#  Sửa chữa Máy đếm tiền BALION Bắc Giang 0965118025

Mua MÁY ĐẾM TIỀN CAO CẤP MODUL 2200CBắc Giang 0965118025#  Sửa chữa MÁY ĐẾM TIỀN CAO CẤP MODUL 2200C Bắc Giang 0965118025

Mua MÁY ĐẾM TIỀN CAO CẤP MODUL 1618 Bắc Giang 0965118025#  Sửa chữa MÁY ĐẾM TIỀN CAO CẤP MODUL 1618  Bắc Giang 0965118025

Mua MÁY ĐẾM TIỀN MODUL 2200CBắc Giang 0965118025#  Sửa chữa MÁY ĐẾM TIỀN MODUL 2200C Bắc Giang 0965118025

Mua MÁY ĐẾM TIỀN MODUL Bắc Giang 0965118025#  Sửa chữa MÁY ĐẾM TIỀN MODUL  Bắc Giang 0965118025

Mua MÁY ĐẾM TIỀN MODUL 1618 Bắc Giang 0965118025#  Sửa chữa MÁY ĐẾM TIỀN MODUL 1618  Bắc Giang 0965118025

Mua Máy đếm tiền BALION NH - 202Bắc Giang 0965118025#  Sửa chữa Máy đếm tiền BALION NH - 202 Bắc Giang 0965118025

Bán  Máy đếm tiền Bắc Ninh 0913324101#  Bảo dưỡng Máy đếm tiền  Bắc Ninh 0913324101

Bán  Máy đếm tiền BALION NH-314SBắc Ninh 0913324101#  Bảo dưỡng Máy đếm tiền BALION NH-314S Bắc Ninh 0913324101

Bán  Máy đếm tiền BALION Bắc Ninh 0913324101#  Bảo dưỡng Máy đếm tiền BALION Bắc Ninh 0913324101

Bán  MÁY ĐẾM TIỀN CAO CẤP MODUL 2200C Bắc Ninh 0913324101#  Bảo dưỡng MÁY ĐẾM TIỀN CAO CẤP MODUL 2200C Bắc Ninh 0913324101

Bán  MÁY ĐẾM TIỀN CAO CẤP MODUL 1618  Bắc Ninh 0913324101#  Bảo dưỡng MÁY ĐẾM TIỀN CAO CẤP MODUL 1618  Bắc Ninh 0913324101

Bán  MÁY ĐẾM TIỀN MODUL 2200C Bắc Ninh 0913324101#  Bảo dưỡng MÁY ĐẾM TIỀN MODUL 2200C Bắc Ninh 0913324101

Bán  MÁY ĐẾM TIỀN MODUL  Bắc Ninh 0913324101#  Bảo dưỡng MÁY ĐẾM TIỀN MODUL  Bắc Ninh 0913324101

Bán  MÁY ĐẾM TIỀN MODUL 1618  Bắc Ninh 0913324101#  Bảo dưỡng MÁY ĐẾM TIỀN MODUL 1618  Bắc Ninh 0913324101

Bán  Máy đếm tiền BALION NH - 202 Bắc Ninh 0913324101#  Bảo dưỡng Máy đếm tiền BALION NH - 202 Bắc Ninh 0913324101