Máy kiểm tra ngoại tệ DP – 976

Mã số sản phẩm : 4142
Giá liên hệ
Phát hiện chính xác tất cả các loại tiền polymer (VNĐ) giả. Cộng tổng và đếm số tờ. Kiểm tra chính xác 8 loại ngoại tệ USD – EUR – JPY – GBP – CAD – HKD – CNY (Chế độ mặc định là USD 7 EUR)

Phát hiện chính xác tất cả các loại tiền polymer (VNĐ) giả. Cộng tổng và đếm số tờ.

Kiểm tra chính xác 8 loại ngoại tệ USD – EUR – JPY – GBP – CAD – HKD – CNY (Chế độ mặc định là USD 7 EUR). Kiểm tra được tất cả các chiều, các mặt của tờ tiền. Tốc độ nhanh nhất : 120 tờ / phút. Có pin sạc. Nâng cấp dễ dàng qua Internet.