Giấy ép Chứng minh thư 125 Mic

Mã số sản phẩm :
40.000₫

Giấy ép khổ A3,Giấy ép Chứng minh thư 125 Mic
Loại dầy chuyên để ẹp CMT