Vài Hình ảnh gặp mặt VSTV và TĐL K+ khu vực Tổng kết KD năm 2017 và kế hoạch năm 2018

  18/01/2018

  Trần Ngọc Văn

Giám đốc kinh doanh TN VSTV và ban quản lý khu vực đang Hội thảo

TĐL K+ và Đại diện Đài truyền hình VSTV đang hội kiến 

Hội nghị khách hàng năm 8/2017

Dotsau 11-8-2017 Bac Giang - Bac Ninh 2017

Dotsau Diamond K+ Bắc Ninh

Diamond K+ Bắc Ninh

Diamond K+ Bắc Giang

TĐL K+ VACHIH Khu Vực Bắc Giang , Bắc Ninh ,Lạng Sơn

Đóng góp ý kiến