K+ Chương trình 1: Gia hạn 3 tặng 2.

  05/01/2018

  Trần Ngọc Văn

Chương trình 1: Gia hạn 3 tặng 2. 1. Thời gian áp dụng: Từ 2pm ngày 20/07/2015 đến hết ngày 31/07/2015. 2. Đối tượng thuê bao được hưởng khuyến mãi: Những thuê bao đang sử dụng gói cước Access+ và PremiumHD+ thời hạn 1/3/6/12 tháng đã hết hạn từ 01/07/2014 đến ngày 30/11/2014 chưa tiến hành gia hạn tính đến thời điểm khuyến mãi đồng thời nhận được thông tin 

Lắp Đặt K+ tại phường Hoàng Văn Thụ miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Lan Mẫu miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Chiêm Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Tân Dĩnh miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại thị trấn Neo miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Phì Điền miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Dương Hưu miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Tiên Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại phường Mỹ Độ miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Mỹ Thái miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Đồng Hưu miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Tân Trung miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Bảo Đài miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Quảng Minh miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Hợp Thịnh miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Việt Lập miễn phí 
Bán thẻ nap K+ ở Bắc Giang tại nhà miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Lãng Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Chu Điện miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Tân Hiệp miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại thị trấn Tân Dân miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Phi Mô miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Giáo Liêm miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Tiến Thắng miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại phường Ngô Quyền miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Nam Dương miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Đồng Kỳ miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Tăng Tiến miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Bảo Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Quang Thịnh miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Hùng Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Việt Ngọc miễn phí 
Lắp Đặt K+ tại huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Lão Hộ miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Cương Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Tân Hoa miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại thị trấn Thắng miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Phồn Xương miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Giáp Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Trí Yên miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại phường Thọ Xương miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Nghĩa Hồ miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Đồng Lạc miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Thạch Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Bích Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Quang Tiến miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Hương Gián miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Việt Tiến miễn phí 
Lắp Đặt K+ tại huyện Lạng Giang, Bắc Giang miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Lệ Viễn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Đại Hóa miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Tân Hưng miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại thị trấn Thanh Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Phong Minh miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Hộ Đáp miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Trù Hựu miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại phường Trần Nguyên Hãn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Nghĩa Hòa miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Đông Lỗ miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Thái Đào miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Biển Động miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Quế Nham miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Hương Lạc miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Vĩnh Khương miễn phí 
Lắp Đặt K+ tại huyện Lục Nam, Bắc Giang miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Liên Chung miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Đại Lâm miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Tân Lập miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại thị trấn Vôi miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Phong Vân miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Hòa Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Trung Hà miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại phường Trần Phú miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Nghĩa Hưng miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Đông Phú miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Thái Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Biên Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Quế Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Hương Lâm miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Vô Tranh miễn phí 
Lắp Đặt K+ tại huyện Lục Ngạn, Bắc Giang miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Liên Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Đại Thành miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Tân Liễu miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã An Bá miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Phú Nhuận miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Hoàng An miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Trường Giang miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại phường Xương Giang miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Nghĩa Phương miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Đồng Phúc miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Thắng Cương miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Bình Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Quý Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Hương Mai miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Vũ Xá miễn phí 
Lắp Đặt K+ tại huyện Sơn Động, Bắc Giang miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Long Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Đan Hội miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Tân Mộc miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã An Châu miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Phúc Hòa miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Hoàng Linh miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Trường Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại thị trấn An Châu miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Nghĩa Trung miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Đông Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Thanh Hải miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Bồ Hạ miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Quỳnh Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Hương Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Xuân Cẩm miễn phí 
Lắp Đặt K+ tại huyện Tân Yên, Bắc Giang miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Lục Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Danh Thắng miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Tân Mỹ miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã An Dương miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Phúc Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Hoàng Lương miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Tự Lan miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại thị trấn Bích Động miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Ngọc Châu miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Đồng Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Thanh Lâm miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Bồng Am miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Sa Lý miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Hương Vĩ miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Xuân Hương miễn phí 
Lắp Đặt K+ tại huyện Việt Yên, Bắc Giang miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Lương Phong miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Đào Mỹ miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Tân Quang miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã An Hà miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Phúc Thắng miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Hoàng Thanh miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Tư Mại miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại thị trấn Bố Hạ miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Ngọc Lý miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Đồng Tâm miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Thanh Luận miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Cẩm Đàn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Sơn Hải miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Hữu Sản miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Xuân Lương miễn phí 
Lắp Đặt K+ tại huyện Yên Dũng, Bắc Giang miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Mai Đình miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Đèo Gia miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Tân Sỏi miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã An Lạc miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Phương Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Hoàng Vân miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Tuấn Đạo miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại thị trấn Cao Thượng miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Ngọc Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Đồng Tân miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Thanh Vân miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Cẩm Lý miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Song Khê miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Huyền Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Xuân Phú miễn phí 
Lắp Đặt K+ tại huyện Yên Thế, Bắc Giang miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Mai Trung miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Dĩnh Trì miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Tân Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã An Lập miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Phượng Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Hồng Giang miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Tuấn Mậu miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại thị trấn Cầu Gồ miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Ngọc Thiện miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Đồng Tiến miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Thường Thắng miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Cấm Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Song Mai miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Khám Lạng miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Xương Lâm miễn phí 
Lắp Đặt K+ tại phường Đa Mai miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Minh Đức miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Đoan Bái miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Tân Thanh miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã An Thượng miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Phượng Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Hồng Kỳ miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Vân Hà miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại thị trấn Chũ miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Ngọc Vân miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Đồng Việt miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Tiến Dũng miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Canh Nậu miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Song Vân miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Kiên Lao miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Yên Định miễn phí 
Lắp Đặt K+ tại phường Dĩnh Kế miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Mỹ An miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Đồng Cốc miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Tân Thịnh miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Bắc Lũng miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Quang Châu miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Hồng Thái miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Vân Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại thị trấn Đồi Ngô miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Nhã Nam miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Đồng Vương miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Tiên Hưng miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Cảnh Thụy miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Tam Dị miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Kiên Thành miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Yên Lư miễn phí 
Lắp Đặt K+ tại phường Lê Lợi miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Mỹ Hà miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Đông Hưng miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Tân Tiến miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Bắc Lý miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Quang Minh miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Hợp Đức miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Vân Trung miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại thị trấn Kép miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Nham Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Đức Giang miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Tiên Lục miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Cao Thượng miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Tam Hiệp miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Kim Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Yên Mỹ miễn phí 
Lắp Đặt K+ tại thị trấn Nếnh miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Nội Hoàng miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Dương Đức miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Tiền Phong miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Châu Minh miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Tân An miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Lan Giới miễn phí  -Lắp K+ tại Bắc Giang nhanh nhất  -Lắp Đặt K+ tại thị trấn Lục Nam miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Ninh Sơn miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Đức Thắng miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Tiên Nha miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Cao Xá miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Tam Tiến miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Lam Cốt miễn phí  -Lắp Đặt K+ tại xã Yên Sơn miễn phí 

Đóng góp ý kiến