Jack Anten dây Đồng trục C5 (Rắc Đực)

Mã số sản phẩm : 0401
2.000₫
Jack anten dùng cắm cho Tivi , đầu T2 Kết nối với dây đồng trục C5 Xuất sứ Trung quốc

Jack anten dùng cắm cho Tivi , đầu T2

Kết nối với dây đồng trục C5

Xuất sứ Trung quốc

Jack anten dùng cắm cho Tivi , đầu T2

Kết nối với dây đồng trục C5

Xuất sứ Trung quốc

Jack anten dùng cắm cho Tivi , đầu T2

Kết nối với dây đồng trục C5

Xuất sứ Trung quốc

Sản phẩm liên quan