Việt Nam Chiến Thắng

  20/01/2018

  Trần Ngọc Văn

Việt Nam Chiến Thắng U23 Việt Nam Mang lại niềm vui bất tận cho người dân Việt

Từ lâu lắm rồi, đến giờ mới được sống lại cảm giác tuyệt vời của Bóng đá Việt Nam .

Với tinh thần Đoàn kết đồng lòng , với thể lực Sung mãn dẻo dai, với kỹ thuật tinh sảo chiến thuật đúng đắn huấn luyện viên tuyệt vời 

 Các bạn thắng là Xứng đáng . Cám ơn các bạn U23 Việt Nam 

Đóng góp ý kiến