Phong cách người Nhật

  27/01/2018

  Trần Ngọc Văn

Thấy ví tiền rơi, 100% người Nhật vội vàng nhặt trả người mất VnExpress iOne

Phong cách - thần thái làm việc của người Nhật Bản

Chúng ta hãy học tập phong cách làm việc của người Nhật