Đại lý K+ Tỉnh Lạng Sơn 0965118025

Mã số sản phẩm : 1023
Giá liên hệ
Lạng Sơn :có 11 Huyện thị ,Phía bắc giáp tỉnh Cao Bằng: 55 km, Phía đông bắc giáp Sùng Tả (Quảng Tây, Trung Quốc): 253 km, Phía nam giáp tỉnh Bắc Giang: 148 km, Phía đông nam giáp tỉnh Quảng Ninh: 49

 

Danh sách Đại lý chính thức Kplus - K+ Tại tỉnh Lạng Sơn 

TT

Code

Đại Lý Chính thức Kplus - K+

Số điện thoại

Huyện

1

98006

Cửa hàng điện tử Xuân Long

0912215316

Hữu Lũng

2

98082

Cửa hàng điện tử Thanh Hải

0912074838

Hữu Lũng

3

98014

Cửa hàng điện tử Bình Đạt

0974833688

Chi Lăng

4

98107

Cửa hàng điện tử Tụy Hải

O986632567

Chi Lăng

5

98087

Cửa hàng điện tử Khanh Loan

0912646788

Bắc Sơn

6

98116

Cửa hàng điện tử Cường Hường

0987.553.888

Bắc Sơn

7

98159

Cửa hàng điện tử Sơn Hải

O987864799

Văn Quan

8

98114

Cửa hàng điện tử Cao Cường

0946.235.458

Văn Quan

9

98086

Cửa hàng điện tử Sơn Thùy

0912.129.109

Bình Gia

10

98118

Cửa hàng điện tử Hành Trang

0983.365.075

Bình Gia

11

98119

Cửa hàng điện tử Hiền Vượng

0982840971

Lộc Bình

12

98081

Cửa hàng điện tử Thịnh Hậu

0983840167

Lộc Bình

13

98083

Cửa hàng điện tử Cảnh Hà

0988.112.621

Đình Lập

14

98127

Cửa hàng điện tử Tuấn Phương

0913278379

Cao Lộc

15

98157

Cửa hàng ĐTĐL - IC Số Trung Kiên

O912577923

Văn Lãng

16

98112

Cửa hàng điện tử Trung Hải

0982.205.404

Văn Lãng

17

98117

Cửa hàng điện tử Anh Báu

O1666170199

Tràng Định

18

98007

Cửa hàng điện tử Thanh Tâm

0973092628

TP Lạng Sơn

19

98138

Cửa hàng điện tử Tú Luận

0912159009

TP Lạng Sơn

20

98084

Cửa hàng điện tử Thanh Phương

0912.192.212

TP Lạng Sơn

 

Sản phẩm liên quan