Chương trình khuyến mãi gia hạn K+ tháng 8/2018

  20/08/2018

  Trần Ngọc Văn

Chương trình khuyến mãi gia hạn tháng 8/2018 Thuê bao DTH 

-Thời gian khuyến mại 10h00 ngày 17/8 đến hết ngày 31/8/2018

-Đối tượng khuyến mại:  Các thuê bao nhận được SMS từ K+.

        +Đối tượng 1, 2: Thuê bao DTH đã hết hạn trước ngày 1/6/2018 và chỉ gia hạn 1 tháng và 2 tháng trong thời gian từ 14/6-30/6/2018 và chưa tiến hành gia hạn tiếp.

        +Đối tượng 3: Thuê bao DTH đã hết hạn từ 1/8/2017-1/6/2018 và chưa tiến hành gia hạn trở lại

 

-Cơ chế khuyến mại: Gia hạn tối thiểu 2 tháng tặng 3 tháng miễn phí.

 

 

Tổng thuê bao được gia hạn

 

2+3

 

3+3

 

6+3

 

12+3

 Lưu ý:

  • Áp dụng cho tất cả các kênh gia hạn.
  • Không áp dụng gia hạn nối tiếp.
  • Để kiểm tra thuê bao có nằm trong diện được khuyến mãi hay không,
  • Đại lý vui lòng gửi SMS nội dung: K*hethan*sothegiaima và gửi đến tổng đài 6058 của K+

Liên hệ 0965118025

Đóng góp ý kiến